Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

...

Boy: hello
Girl: hello
Boy: you need help?
Girl: who doesn't?
Boy: is that your heart?
Girl: yeah.
Boy: it's big.
Girl: it's small now
Boy: small?
Girl: it was bigger before
Boy: scary.
Girl: yeah, that's my problem.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου