Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Emotional Landscapes

"I remember one time when we were abroad
I was laughing at a book I had bought
But you were standing against the hotel wall
Frozen in an unknown thought
"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου